Asbestverwijdering, een werk voor specialisten

8 februari 2021
 Categorieën: Bouw & aannemers, Blog


Voor 1994 werd asbest vaak gebruikt in bouwmaterialen zoals cement en isolatiemateriaal. Nadat onderzoek, bevolen door onder meer de Gezondheidsraad, had aangetoond dat asbest een kankerverwekkende stof is en gezondheidsproblemen kan opleveren, werd het gebruik ervan verboden. Asbestverwijdering is nodig voor delen van gebouwen waar bouw- of verbouwwerken gepland zijn of waar asbest vrijkomt. Omwille van het gezondheidsgevaar zijn aan het verwijderen ervan tal van regels en procedures verbonden. Verschillende bedrijven specialiseerden zich in het professioneel verwijderen ervan.

De kenmerken en gevaren van asbest

Asbest is een natuurlijk materiaal dat omwille van verschillende goede eigenschappen vaak gebruikt werd in de bouwsector. Zo is het stevig, isolerend en brandbestendig. In vaste vorm is asbest niet gevaarlijk, maar de vezels die vrijkomen bij bewerken of schade zijn dat des te meer. Let dus op met boren, breken, slijpen en dergelijke als u ook maar het minste vermoeden hebt dat er asbestvezels zouden kunnen aanwezig zijn.
Vaak en gedurende langere periode blootgesteld worden aan asbest en de vezels inademen, zorgt op langere termijn voor gezondheidsproblemen. Het ontwikkelen van longkanker en asbestose vormen de grootste risico's, zelfs tot veertig jaar na de blootstelling.

Asbestverwijdering door professionals

Bent u van plan om bouw- of verbouwwerken uit te voeren aan een al wat oudere woning, dan doet u er steeds goed aan om ervan uit te gaan dat er asbest aanwezig kan zijn. In een beperkt aantal gevallen mag u zelf asbest verwijderen, bijvoorbeeld een kleiner dak weghalen. In het geval u zelf de werken uitvoert, dient u steeds een sloopmelding te doen bij uw gemeente. Voorwaarden om verantwoord asbest te verwijderen zijn dat u steeds een mondmasker draagt, beschermende kledij draagt en dat u de gebruikte kledij daarna onmiddellijk wast.
Een veel betere oplossing is dat u een gespecialiseerd bedrijf hiervoor in dienst neemt. Dit bedrijf zal in eerste instantie een asbestinventaris maken om alle risico's te kunnen analyseren en zal van daaruit een stappenplan voor het verwijderen opgemaakt worden. Asbest dat intact is, kan blijven vaak zitten, maar de aanwezigheid moet wel gekend zijn voor eventuele latere werkzaamheden. Beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf zorgt ervoor dat de werken steeds in de meest veilige omstandigheden uitgevoerd worden, dat het asbest voor u afgevoerd wordt en dat de ruimte volledig gereinigd wordt na afloop van de werken. Indien nodig kan ook de ruimte hermetisch afgesloten worden waardoor u geen enkel risico loopt om zelf met het asbest in contact te komen.

Laat het verwijderen van asbest in uw woning over aan professionals die dit veilig en verantwoord voor u doen.

Wilt u graag meer informatie? Bezoek dan de website van ASE Asbest Sanering Eemnes.


Delen