Ontijzering

10 april 2018
 Categorieën: Bouw & aannemers, Blog


Een belangrijke stof in het dagelijkse leven van ieder mens is water. Het is bijna overal toepasbaar en belangrijk. Niet alleen voor de dagelijkse consumptie voor zowel mensen als dieren, planten en bomen, maar ook voor tal van andere gebieden, zoals scheepsvaart, schoonmaken activiteiten, landbouw en in steeds grotere mate is water een belangrijk onderdeel in de winning van schone energie in watercentrales. Het is een voldongen feit dat alles dat leeft op deze aarde niet zonder dit goedje water kan. Zonder water kan er simpelweg niks levends bestaan op deze planeet. Het is voor consumptie, schoonmaak of voor gebruik in de landbouw dat het water schoon en niet giftig is.   

Schoon water

Of het nu gaat om de simpele consumptie van water door mensen danwel dieren, of juist om de praktische toepassing ervan zoals bij schoonmaak activiteiten of besproeing van akkerlanden, het is in alle scenario's belangrijk dat het water schoon is van afvalstoffen. Water kan vervuild zijn wanneer het bijvoorbeeld in aanraking komt met olie, accuzuur of andere voorkomende afvalstoffen. Het is belangrijk dat alle schadelijke stoffen van water worden gescheiden voordat het zal worden geconsumeerd. Een teveel aan afvalstoffen in water kan dodelijk zijn voor mens en dier, maar ook akkerbouw producten.   

Teveel ijzer?

Zo komt het ook voor dat er in water een oververtegenwoordiging van stoffen voorkomt die het van nature wel heeft. Zo zijn er gevallen mogelijk waarbij er zich een te grote concentratie aan ijzer in het water bevind. Het goede nieuws is dat ijzer op zichzelf geen schadelijke stof is. Zowel mensen als dieren hebben zelfs ijzer nodig in hun dagelijkse inname van water. Een teveel aan ijzer is dus niet perse schadelijk of dodelijk. Wel heeft een teveel aan ijzer een aantal andere nadelen die niet handig zijn. Zo kleurt het water bij een te grote concentratie ijzer roestbruin. Dit is bijvoorbeeld niet praktisch als je een schoonmaakbedrijf voert en alle objecten die je schoonmaakt achterblijven met een bruine aanslag. Een teveel aan ijzer heeft ook als gevolg dat het water enorm gaat stinken (het rotte eieren effect). Dit is weer niet prettig om deze geur in huis te hebben hangen, in een hotel of in een restaurant.   

Ontijzering

Gelukkig is het door relatief simpele natuurkundige processen mogelijk om het teveel aan ijzer in het water te scheiden van het water. Zo is er bijvoorbeeld de volgende methode ontwikkelt om het water te reinigen door middel van ontijzering. Het water gaat verneveld in een basin dat is gemaakt van een kunststof. Hierbij wordt er zuurstof aan toegevoegd. Het ijzer reageert hierop door ijzerperoxide te vormen, dat neerslaat op de bodem. Hierdoor is het water weer schoon. Van der Haar Waterprojecten kan hierbij helpen.


Delen